سوالات فنی در رابطه با درس واحد نمک زدا-پالایش نفت

سلام آقای مهندس عسگری عزیز
شکلی در واحد نمک زدا در درس واحد نمک زدا(پالایش نفت) کشیده شده است. شما فرمودید موازی است. ولی بنده فکر می کنم بصورت سری چیدمان نشده است؟!
چون نفت بصورت سری وارد نمک زدای دوم می شود. و از طرفی سیال عامل(نفت) بعد از mixing valve وارد second Desalter می شود.
با تشکر

آرایش ها میتواند بصورت موازی و سری بر اساس قابلیت عملیاتی هر تجهیز تغییر کند
بستگی به نحوه OPERATION و VALVING دارد

یک دنیا تشکر.مرسی