سوالات فنی در رابطه با درس گفته شده

سلام ـآقای مهندس عسگری
در فرآیند oil-recovery ، در دروس منطقه جداسازی و قبل تر از آن، مطالبی رو فرمودید که یکی از این مطالب برای بنده شک آور بود این بود که جسارتا در نهایت H2S gas بیشتر در فاز گازی تمایل دارد برود یا بیشتر در فاز آبی(water)?

گاز H2S یک گاز سمی بی رنگ و بد بو و بسیار خطر ناک میباشد که با تغییرات دمایی به قاز گاز منتقل میگردد از انجائیکه درصد کمی از این گاز بسیار حطر ناک بوده میتواند در سیال نفت و گاز باقی بماند
در حضور آب و نفت h2S تمایل به فاز آبی دارد به همین دلیل در پروژه ها واحد GAS SWEETENING برای شیرین سازی گاز ، H2S REMOVAL برای حذف h2S موجود در نفت ، و SOUR WATER STRIPER برای حذف He2s از آب تعریف میگردد .

ممنون و تشکر