ضریب هم زمانی برق

با سلام کسی توضیح کامل در مورد ضریب هم زمانی در تاسیسات برقی داره . مطلب کامل بفرسته تشکر