منبع تغدیه برای عملیات جی تگ

چرا بجای منبع تغذیه تستر ایسیو ۶۰۰۰ پلاس از منبع تغذیه جداگانه برای جی تگ استفاده میشود.؟

سلام ارادت برای اینکه بتونیم امپر ایسیو رو چک کنیم ولی اگر از منبع تغذیه تستر هم استفاده کنید اشکالی نداره

1 پسندیده