تعریف بار هارمونیکی

سلام و عرض ادب
هنگام تعریف بار هارمونیکی، موقع تعیین Harmonic Current Injection، چطور میشه هارمونیک مرتبه 9 تعریف کرد. بطور اتوماتیک 5، 7، 11، 13 و… انجام میشه

با سلام.
برای این کار حتما باید لازم است شبکه بصورت نامتعادل مدل شود و حتما باس بار نول و سیم نول درنظر گرفته شود