ریتینگ ابزار دقیق

سام وقت بخیر
استاد رفرنس کلاس #۳۰۰ برای ابزار دقیق چه رفرنسی هست؟ اگر رفرنسی نداره رو چه حساب حداقل کلاس ابزار دقیق ها این عدد هست؟

اکثر استانداردها بهش پرداخته اند مانند IPS، API توجه کنید ریتینگ 300 برای سایزهای زیر 2 اینچ مطرح است. مثلا در هیچ استانداردی گفته نشده برای رادار با سایز 4 اینچ باید ریتینگ 300 باشد. مگر اینکه spec پروژه الزام کرده باشد.

برای نصب روی مخازن این مینیموم ریتینگ تعریف شده؟
برای نصب روی پایپ همون ریتینگ خط در نظر گرفته میشه؟

نصب تجهیزات سطح روی مخازن تا سایز 2 اینچ و برابر آن حداقل 300 پوند
برای تجهیزات دیگر هر کدام جداگانه در بسته آموزشی گفته شده است