تقارن در جهت ضخامت

IMG-20231013-WA0000
سلام.قطعه ای مطابق شکل قرار است تحت فشار بین دو ورق قرار گیرد.حل گر explicit است و المان solid اگر بخواهیم در جهت ضخامت قطعه تقارن اعمال کنیم، نصف قطعه که مدل شد ایا تماس بین ورق زیرین و نصف قطعه باید تعریف شود؟
ایا اعمال تقارن در جهت ضخامت در چنین مسائلی درست است؟

برای پاسخ دادن به این سوالات نیاز است که کل مدل شببه سازی شده از نزدیک بررسی شود

مدل چیز پیچیده ای ندارد. یک قطعه مکعبی شکل با هندسه تو خالی است.اکنون چطور؟

تنها هندسه کافی نیست، اگر پاسخ کلی میخواهید، بله تعریف تقارن در جهت ضخامت میتونه به روشی که بیان شد انجام بشه