دمای قابل تحمل برای لول گیج های مغناطیسی

سلام

اشاره شده که sight glass level gaugeها برای دمای های بالاتر از ۲۰۰ درجه محدودیت دارند. آیا این محدودیت شامل لول گیج های مغناطیسی هم میشود؟

درود بله زیرا دمای بالا بر روی میدان مغناطیسی اثرگذار است