سربندی در پمپ آب خانگ

با سلام خسته نباشید خواستم بدونم تو سر بندی پمپ آب تهه کلاف ها که کور میشوند
کل کلاف ها یعنی اصلی واستارت با هم کور میشوند
یا جدا جدا مثال استار ت با استارت و اصلی با اصلی

در موتورهای تکفاز بعد از سربندی اصلی و استارت دو سر از اصلی و دو سر از استارت باقی میماند که یک سر اصلی ویک سر استارت بهم بسته میشوند که به فاز یا نول برق میروند حال اگر موتور کلید و خازن داشت سر دیگر استارت با آنها سری شده و طرف دیگر کلید و یا خازن به سر باقیمانده اصلی بسته میشود و به فاز یا نول باقیمانده وصل میگردد توضیح اینکه اگر دور موتور را بخواهیم تغییر دهیم کافیست جای دو سر راه انداز را عوض کنیم در ضمن تمامی نقشه های تکفاز در فلش خریداری شده موجود میباشد

1 پسندیده

ممنون استاد