بازرسی ولو و مدرک

درود بر شما
اگر ولوی با سایز بالا خریداری شده و قبل از هیدروتست، ولو رنگ شده باشد آیا می توان هیدروتست کرد و یا پیشنهادی در این خصوص دارید تا بتوان عملیات هیدروتست را تایید کرد؟
همچنین اگر جزواتی (الکترونیکی) در خصوص ولو و بازرسی آن دارید لطفا در اختیار قرار دهید.
با سپاس

درود
طبق بند ۶.۱.۳ استاندارد API 598 رنگ آمیزی قبل از تست فشار ممنوع است و برای تست راهی جز زدودن رنگ بطور کامل نداریم
در خصوص جزوه لطفا آدرس ایمیل خود را ارسال نمایید تا برایتان فرستاده شود
nimajavidan@yahoo.com