جمع کردن موتور جارو برقی ناسیونال

استاد
20230923_221608
20230923_221520
20230923_221444
20230923_221359
استادجداری عزیز سلام.دربسته آموزشی بازوبست
سه نوع موتور مورد بررسی قرارگرفت واخیرا یک جارو ناسیونال باز کردم که برخلاف سه نوع تدریسی شما دارای دو قالپاق دو پروانه متحرک ویک پروانه ثابت بزرگ است لذا با مشکل زیاد قالپاق دوم راباز کردم وکاراشو کردم حالا در سر هم کردن ان مشکل دارم لطفا راهنمایی فرمایید

درود برشما مراحل جمع کردن قسمت بالای موتور مثل موتورهای دیگر هست قسمت پائین یک واشر رابط میخوره بعد پروانه پائین سپس قاب پروانه وسط جامیخوره بعد یک بوش رابط بلند روی شفت قرار میگیره یک واشر روی ان و بعد پروانه و واشر روی پروانه و مهره بعد قالپاق آخر وصل میشه