سوال ۱۶ اردیبهشت ۹۷

با سلام و احترام
علت اینکه جریان نامی باید برابر یا بزرگتر از جریان نامی کلید قبلی باشد چیست؟

با سلام. جریان نامی کلید جدید کمتر که نمی‌تواند باشد. بنابراین بزرگتر یا مساوی خواهد شد

1 پسندیده