جایگزین فیوز در مدارات

در مدارات اگر جایی فیوز سوخته و اثری از مقدار فیوز(فیوز سوخته و pcb) نیست انتخاب فیوز مناسب به چه صورتی باید انجام بدیم چون ان دستگاه معیوب هست و قابلیت راه اندازی نداره که تست کنیم امپرش رو .