نحوی اتصال و نکات پایپینگی و فرایندی در فرایندهای صنعت پتروشیمیدلیل خم یو شکل و همچنین دلیل شیب دار بودن اتصال بالای راکتورR311 به طرف جت کندانسورE312 چه می‌تواند باشد ؟در بالای راکتور مواد جامد یا الیگومر ها هستند به همراه بخارات آب و استالدهید و اتیلنگلابکول سیستم تحت خلا کار می‌کند یه noteهم گذاشته که نت چهار هستش


ادامه دادن بحث از سیستم پایپینگ و نحوی اتصالات و نکات فرایندی: