خاموش نکردن کلید ولومی مخلوط کن

با سلام کلید ولومی این مخلوط کن دائما روشن است و قطع کردن ندارد چکار باید کرد
۲۰۲۳۰۹۱۱_۱۷۱۱۲۷

درود یکعدد کلید ولومی تهیه کنید و تعویض کنید یک پتانسیومتر هست که قطع کن هم داره به شکل اهرم دقت کنید مشابه خودش بگیرید چون متفاوت هستند

2 پسندیده