خاموش شدن چای ساز قبل جوش

۲۰۲۳۰۹۱۱_۱۷۱۱۱۲
با سلام چای سازی آوردن که قبل از اینکه جوش بیاد در ۴۰ درجه خاموش میشود علت چيست
۲۰۲۳۰۹۱۱_۱۷۳۰۳۶
۲۰۲۳۰۹۱۱_۱۷۳۰۳۸
ترموستات زیر پارچ هم تست کردم سالمه کلید ترموستات دسته هم ندارد و فقط برد هست
آیا برد الکترونیک آن خراب است؟
لاستیک سیاه دور برد را اگر دربیاورم مشگلی ندارد؟
باید چکار کنم؟

درود برشما یا ترمیستور دما ایراد داره یا مجموعه ترموستات زیر کتری که به دما نرسیده مدار رو قطع میکنه در زمان قطع شدن پایه های خروجی ترموستات رو بیزر بگیرید اگه قطع باشه خرابه و ترموستات رو تعویض کنید بیزر دادن ملاک سالم بودنش نیست

2 پسندیده