ایجاد ولتاژ منفی توسط باتری برای اپ امپ

با سلام خدمت مهندس معین
در یک کلیک آموزشی که در مورد سری و موازی کردن باتری ها صحبت کرده بودید، در قسمتی که می خولستید ولتاژ منفی به اپ امپ وصل کنید
2020-04-08/1586379586-968931-opamp.jpeg

گفتید که بعد از سری کردن دوباتری، دو سر باتری ها رو به +vcc و - vcc اپ امپ و اتصال بین باتری ها رو به عنوان زمین به gnd اپ امپ وصل می کنیم. با توجه به شکل زیر که مربوط به اپ امپ lm3582020-04-08/1586379301-427905-lm358-pinout.png
فقط یک + vccو یکground وجود داره می خواستم ببینم - vccرو باید به کجا وصل کنیم

با سلام، در کاربردهایی که ما در بسته استفاده کردیم، احتیاجی به ولتاژ منفی نیست و اون قسمت vcc(-) رو ما به گراند مدار متصل می کنیم. ولی در کاربردهای آنالوگی از آپ امپ ممکن هست که شما احتیاج به استفاده از ولتاژ منفی داشته باشید. در اون آموزش به صورت مثال اپ امپ رو مطرح کردیم.