نچرخیدن روتور پنکه

با سلام بوش میله روتور پنکه را سرویس و روغن کاری کردم میله هم خط نداره و وقتی میبندم موتور با اینکه روان هست و با دست راحت میچرخه ولی موقعی که به برق میزنم سفت میشه و نمیچرخه دوستان کمکم کنید ممنونم

درود برشما بزرگوار مواردی که میگم رو بررسی کنید دربهای موتور رو جدا کنید و شفت رو داخل بوش قرار بدید چک کنید لقی نداشته باشه هم جلو و عقب موتور اگر لقی بوش ندارید پیچ های موتور رو کامل سفت نکید نیمه سفت باشه و با چکش آهسته از یکجهت ضربه بزنید و موتور رو سنتر کنید مورد بعدی روشن که میکنید با دست روتور رو بچرخانید اگر موتور کار کرد خازن یا سیم پیچ استارت سوخته است