کالیبره ترانسمیتر خازنی به منظور اندازه گیری اینترفیس

سلام
۱- در سیالات دوفازی مانند آب و نفت چگونه باید لول ترانسمیتر خازنی را کالیبره کرد تا سطح آب اندازه گیری شود؟

۲- برای این منظور آیا نیاز است که بخشی از پراپ که با نفت ارتباط دارد کاملا پوشانده شود تا تغییرات نفت رو ی خازن اثر نگذارد تا بدین وسیله فقط سطح آب محاسبه شود؟

در این شرایط ضریب رسانایی نفت به عنوان آیتم اول به دستگاه داده میشود و ماکزیمم سطح نیز به عنوان پیش فرض یا span اولی ست می شود ما به ازای آن ظرفیت خازنی توسط دستگاه محاسبه می شود. این کار برای آب نیز انجام می شود. در پروسه چون عدد بین این دو مقدار خواهد بود می توان سطح کل را اندازه گیری کرد.

چیزی که فرمودید برای محاسبه ارتفاع کل سیال است. چگونه ارتفاع آب بدست آوریم؟

ارتفاع هر فاز به صورت جداگانه محاسبه و اندازه گیری نمیشود. در این شرایط باید از رادارهای Guided wave که به صورت تماسی (مثلا با آنتن های Rod یا Rope) هستند استفاده کنید.

دروود

در میدان های نفتی که خودم مشاهده کردم در seperator به منظور اندازه گیری آب کف مخزن از خازنی استفاده میشه و سیگنال آن به به یک کنترلر که خروجی آب را درین میکرد فرستاده میشد

طبق تجربه و پروژه هایی که من کار کردم برای آب کف مخزن جداساز یا سرویس های Slug catcher از دیسپلیسر استفاده میشه