محل نصب تابلوی مرکزی اعلام حریق

در بند 3-5-7-6 محل نصب تابلوی مرکزی باید در مرکز دید و قابل استفاده برای ساکنان ساختمان باشد. اما در پ4-1-4 مبحث 13 مرکز سیستم اعلام حریق ( که تابلوی مرکزی نیز جزئی از سیستم اعلام حریق است) باید خارج از دسترس عموم باشد. آیا این تناقض هستش یا مرکز سیستم اعلام حریق با تابلوی مرکزی اعلام حریق متفاوت است؟

سلام مهندس عزیز
ممنونم از دقت نظر از شما ولیکن اگر مجدداً بندهای مذکور را مطالعه کنید مشخص می شود که:
1- اگر نوع ساختمان مسکونی باشد بهترین جانمایی در تخلیه خروج (معمولاً طبقه همکف) است که قابل دسترس متصرفین و نیروهای آتشنشانی باشد.
2- اگر نوع ساختمان عموم، مهم و… باشد بایستی خارج از دسترس باشد برای مثال یک مرکز خرید را در نظر بگیرید اگر کنترل پنل در دسترس عموم قرار بگیرد احتمال اینکه مورد سوء استفاده و خرابکاری قرار بگیرد فراوان است.

1 پسندیده