تعمیر سیم جمع کن پارس خزر

لطفا روش بازکردن سیم جمع کن پارس خزر راتوضیح می دهید. هیچگونه پیچی روش بسته نشده

درود برشما مثل بوشی که تو بسته آموزش داده شده هستش دقیقا وسط سیم جمع کن یه سوراخ هست که یه پین که ۲تاخار داره بهش متصله با یه شی فلزی گرد مثلا پیچ گوشتی خراب که سرش رو بریده باشید داخل اون سوراخ قرار بدید آروم ضربه بزنید خار رها میشه و سیم جمع کن از وسط باز میشه

1 پسندیده