افزایش دمای سیال خروجی مبدل

باسلام
یک مبدل حرارتی صفحه ای که سیال فرایندی را بوسیله ی Cooling water خنک می کند در حال کار می باشد. مشکلی که مبدل با آن روبرو است این است که دمای آب کولینگ خروجی به شدت بالا می رود (در حدود 60 درجه سانتی گراد). اگر با فرض ثابت بودن دبی سیال های گرم و سرد تعداد صفحه های مبدل افزایش یابد ( Area انتقال حرارت افزایش یابد) دمای آب کولینگ خروجی افزایش می یابد یا کاهش؟
شماتیک تقریبی مبدل در تصویر پیوست موجود است.
1

سلام
اگر دبی سیال سرد و گرم ثابت و دماهای ورودی هم ثابت باشه، با افزایش تعداد صفحه‌های مبدل، سطح انتقال حرارت و در نتیجه میزان انتقال حرارت بیشتر می‌شه و به طبع آب خروجی گرمتر و سیال فرآیندی خروجی سردتر میشه.
اگر میخواهید دمای آب خروجی کمتر بشه، باید دبی آب رو زیاد کنید.

موفق باشید.