وجود دیود در تجهیزات آدرس پذیر

سلام
وجود دیود در تجهیزات آدرس پذیر آیا امری واجب است یا اختیاری است؟ چون سیستم از دوطرف وصل میشه جدا کردن headاز baseقاعدتا مشکل ایجاد نمیکنه با این وجود آیا بازهم وجود دیود در تجهیز امری واجب است؟

سلام
خیر نیازی نیست چرا که تجهیزات دائماً به صورت نرم افزار با کنترل پنل ارتباط دارد لذا هرگاه مثلاً دتکتور از پایه جدا بشه خطای از دست دادن آن دتکتور، روی کنترل پنل مانیتور می شود.