ميزان هواي ورودي

مطابق مطالب ارايه شده در وبينار On/Off Valve، ميزان هواي ورودي براي Actuator شيرهاي on/off بصورت 1.5 ~ 2 Nm3/h در نظر گرفته ميشود.آيا اين ميزان براي همه سايز ولوي مناسب مي باشد؟ مثلا ميزان هواي ورودي براي ولو با سايز 32 اينچ با ولو با سايز 2" يكسان است؟

1 پسندیده

خیر
اما یک قاعده کلی وجود دارد که هوای پنوماتیکی تولید شده در سایت ماکزیموم تا ۹۰۰kps است یعنی ۸الی ۱۰ بار
پس دانستیم که هوای مورد نیاز از این بالاتر نمیتواند باشد. برای سایزینگ هم از فرایند باید فشار بحرانی را درخاست کنیم . بمایک رقمی میدهند این رقم نباید کمتراز ماکزیموم شات اف ماباشد

دوستان دو بحث کاملا متقاوت را انجام دادید اولی به فلو ریت هوا اشاره کرده است و دومی به میزان فشار هوای ابزاردقیق. عملا پاسخ به سوال اشتباه است. در ولو های بزرگتر میزان فلو ریت را باید از سازنده عملگر در هنگام طراحی استعلام نمود ولی مقداری که ما در ابتدای پروژه جهت هوای مصرفی شیرها در نظر میگیریم بالاتر از میزان واقعی هست مثلا کنترل ولو ها با حدود 0.7 nm3/h کار می کنند حال آنکه ما در طراحی دست بالا میگیریم و این میزان را 1.5 فرض می کنیم