کالیبراسیون ترموول

وقتتون بخیر مهندس
برای کالیبره ترموول و اریفیس که از کولیس استفاده میشه چه پارامترهای رو اندازه گیری میکنن و بر چه اساسی هست؟

در داخل بحث دما قسمت ترموول تمام موارد توضیح داده شده است.

مهندس من دوره ابزاردقیق کاربردی رو گرفتم این بحث نیس داخلش

در دوره ابزاردقیق جامع 90 ساعته طول های U و A و ضخامت و قطر سوراخ و همین طور قطر و ضخامت صفحه اریفیس تدریس شده است