کاربرد دمپر ولو

سلام

۱- برای کنترل هوای ابزار دقیق آیا میتوان از دمپر ولو استفاده کرد یا باید از کنترل ولو استفاده کرد؟

۲-چه تفاوتی بین دمپر ها و سایر ولوها مثل ولوهای کنترلی یا on/off وجود دارد؟

۳-از لحاظ قیمتی و جنس چه تفاوتی با سایر ولوها دارند؟
۴- بسیاری از شرکت محصولی بنام باتر فلای دمپر ولو تولید میکنند که از لحاظ ظاهری همان باتر فلای است اینها چه تفاوتی دارند؟

دمپر ولوها همان باترفلای هستند و در برخی موارد می توان از ولوها swing با قابلیت کنترل استفاده نمود.