انتخاب رنج مناسب ترانسمیتر فشار

با سلام
من می خوهم یک دیتاشیت رو آپدیت کنم . الان یک مشکلی دارم و اینکه دو آیتم زیر درش نوشته شده و من علت آن را متوجه نمی شوم .

فشار OP = 24 ------ فشار طراحی : 138 -------- رنج کالیبره 0-40
فشار OP = 52 ------ فشار طراحی : 138 -------- رنج کالیبره 0-150
فشار OP = 98 ------ فشار طراحی : 428 -------- رنج کالیبره 0-150

این انتخاب ها درست هست ؟
و من هر چی فیلم رو گوش دادم متوجه نشدم انتخاب اول چطور انجام میشه که بعدش محاسبه 80>op>50 انجام میشه
مثل گیج رنج مشخص نداریم

اگر سوال شما در رابطه با press Transmitter هست باید فشار دیزاین رو هم در نظر بگیرید (البته اگر خط به آن فشار می رسد) لذا برای آیتم اول باشد فشار کالیبراسیون در بازه 0 تا 140 باشد. (من میزان 138 شما را به 140 رند کردم)
به نظر شما رنج را اشتباه صفر تا 40 درج کردید. برای مورد اخر هم به نظر فشار دیزاین اشتباه است چون فشار طراحی نمی تواند این میزان از فشار OP متفاوت باشد. لطفا اعداد را با واحد پروسس خود چک کنید.