قدرت میدان مغناطیس در الکترموتورها

سلام. میزان قدرت میدان مغناطیس در الکترموتورها به چه چیزی بستگی دارد .
جریان بیشتر میدان قوی تر
ولتاژ بیشتر
قطر سیم لاکی
تعداد دور سیم

قدرت میدان بصورت ساده و خلاصه به دو عامل جریان و تعداد دور پیچک بستگی پیدا میکند

1 پسندیده

ممنون دکتر مرادی برای پاسخگویی