نصب خازن استارت با رله پتانسیل

سلام. دکتر مرادی عزیز برخی موتورها از نوع دوفاز مصنوعی دائم فقط خازن روغنی دائم دارند توی شهر ما برخی از تعمیرکاران از روی تجربه و دانش خود به صورت ابتکاری یک عدد رله پتانسیل به همراه یک عدد خازن استارت مثلا ۶۰ میکروفاراد اضافه میکنند و به گفته خودشان این کار باعث میشود در لحظه راه اندازی فشار کمتری به سیم پیچ استارت وارد شود و موتور جریان کشی کمتری داشته باشد و رله پتانسیل بعد از چند ثانیه خازن استارت را از مدار خارج کرده و موتور با خازن روغنی و سیم پیچ کمکی در مدار به کار خود ادامه میدهد این کار را شما توصیه می کنید ؟

خیر زیرا همان خازن سبب کاهش عمر موتور خواهد شد چرا که خازن اضافه شده سبب افزایش جریان میگردد و شدت جریان بیشتری را از راه انداز عبور میدهدکه در طول زمان عمر موتور را کم میکند یکی از موارد مهم محاسبه ظرفیت خازن موردنیاز میباشد که من در آموزش خریداری شده شما کاملا و خیلی ساده شرح داده ام

1 پسندیده