نقش خازن دائم در الکتروموتورها

سلام . دکتر مرادی عزیز. در برخی موتورها با قدرت مثلا ۱/۱۰ در تولیدات برخی شرکت ها از خازن روغنی استفاده میشود خازن دائم اما در برخی از موتورهای ۱/۱۰ تولید برخی شرکت های دیگر از خازن روغنی استفاده نمی شود علت چیست قدرت موتور که یکی هست . چه تغییراتی در سیم پیچی اعمال شده اگر تغییراتی ایجاد شده مربوط به کدام سیم پیچ هست . آیا طول سیم پیچ کمکی مثلا بیشتر شده یا قطر آن یا تغییرات در سیم پیچ اصلی اعمال شده که برای شرکت سود اقتصادی بیشتر دارد که از خازن روغنی استفاده کند

در واقع علت تعیین کننده خازن محل استفاده از آن میباشد والا در هیچیک از مشخصات سیم پیچ تفاوتی ایجاد نمیکند ولی الکتروموتوری که در ماشین لباسشویی استفاده میشود به دلیل دایم چپگرد و راستگرد شدن باید خازن دار باشد تا تمامی استارت کردن بصورت چپ و راست دارای قدرت لازم باشد در ضمن بخاطر داشته باش که خازنهای روغنی میتوانند بصورت دایم در مدار قرار بگیرند و ظرفیتهای آن حداکثر تا 80 میکروفاراد میباشد و سرهای ورودی آنها مثبت و منفی ندارد و خازنهای الکترولیت دارای ظرفیتهای بالا بوده هرگز نمیتوان بصورت دایم در مدار از آنها استفاده کرد و حتما بر روی بدنه سرهای منفی و مثبت آنها درج میشود

1 پسندیده