جوشکاری مخازن تحت فشار کونیک زده شده

در جوشکاری مخازن تحت فشار که کونیک زده شده اند، براساس استاندارد استفاده از چه فیلر یا سیم جوشی توصیه میشه؟
ممنون

با سلام

این مورد در Scope این دوره آموزشی نمی باشد. لطفا به لینک ذیل مراجعه کرده و کورس مناسب راانتخاب فرمائید.

https://namatek.com/دپارتمان-آموزش-مواد-و-بازرسی/

با تشکر- صادقیان