تخمين بار الكتريكی

@ali_akbari76#884 بله این شاخصهای وات بر مترمربع برای همین تخمین است

هر چقدر شاخص کلی تر باشد دقت تخمین کمتر خواهد شد

با عرض سلام خدمت مهندس ساسانفر
مي خواستم بپرسم به فرض ما يك پروژه اداري را مي خواهيم تخمين بار كنيم آيا مي توان برحسب كاربري فضا ضربدر مساحت آن پروژه يك تخمين نزديك به واقعيت رو بزنيم ؟
به طور مثال كل زير بنا يك پروژه اداري 7200 متر مربع و اين مقدار ضربدر عدد پيشنهادي استاندارد ها
ديگر به طور جدا چگالي توان براي روشناي و بارهاي پريزي و غيره استفاده نكنيم