رابطه ولتاژ و جریان در مقاومت ثابت

سلام. با توجه به توضیحات خوبه دکتر مرادی عزیز در بخش الکتریسته سوالی برای بنده پیش آمد
در یک مدار در صورتی که مقاومت ثابت باشد و ولتاژ دو برابر شود جریان هم باید دو برابر شود ( به این صورت بنده متوجه شدم ) خب سوال بنده این هست جناب دکتر فرمودند برای انتقال برق از نیروگاه به مصرف کننده ولتاژ را افزایش میدهند تا جریان کاهش پیدا کند و امکان استفاده از کابل با قطر کمتر باشد مثلا یک کابل با طول و قطر مشخص قطعا مقاومت ثابت دارد در شرایط نرمال بدون در نظر گرفتن شرایط محیط در این کابل اگر ولتاژ را افزایش دهند آیا جریان افزایش پیدا نمیکند ؟
تشکر از دکتر مرادی و مهندس جداری

دوست خوبم شما طبق قانون اهم میفرمایید اما جهت انتقال برق ما باید از ترانسهای فشار قوی استفاده کنیم و طبق قانون ترانسهای تبدیل : ولتاژ و جریان عکس یکدیگر عمل میکنند یعنی با افزایش هر کدام از آنها دیگری کاهش پیدا میکند و این مطلب را میتوانید در فرمول ترانسهای ایده آل ببینید U1/U2=N1/N2=I2/I1 ولتاژ اولیه تقسیم بر ولتاژ ثانویه مساوی تعداد دور اولیه تقسیم بر تعداد دور ثانویه مساوی جریان ثانویه تقسیم بر جریان اولیه میباشد همانطور که میبینی جریان عکس ولتاژ عمل میکند یعنی هر چقدر ولتاژ زیاد شود جریان کاهش مییابد

1 پسندیده