جدول برآورد بار آسانسور و ارسال فایل اسلایدهای آموزشی

با عرض سلام خدمت استاد بزرگوار خواهشمند است مرجع جدول برآورد بار آسانسور نسبت به طبقات را ذکر بفرمایید.
در ضمن خواهشمندم در صورت امکان فایل اسلایدهای آموزشی برای بهرهمندی بهتر و نیز مرور مطالب در اختیار مخاطبین این دوره قرار بگیرد.با سپاس

این جدول را بنده از کتاب " الزامات طراحی شبکه های توزیع برق " تهیه شده در شرکت توزیع برق تهران بزرگ استخراج نموده ام. تقریب و تخمین خوبی است برای فصل برآرود بار. فایل pdf هم به زودی اختیارتان قرار خواهد گرفت