باز کردن پروانه پمپ برنجی پمپ آب

سلام. پمپ آب خانگی پروانه برنجی را چطور باز کنم

چنانچه دقت کنی روی شفت روتور یک اشپیل دیده میشود با خارج کردن آن پروانه خلاص شده و میتوانید آنرا بیرون بکشید البته قبلا باید کاملا نظافت کرد تا راحت خارج شود در بعضی از آنها پشت اشپیل یک خار فنری هست تا از بیرون آمدن پروانه جلوگیری بشود اگر خارفنری داشت با خارجمع کن اول باید آنرا دربیاورید تا بعد بتوانید اشپیل را خارج سازید پیشنهاد میکنم حتما یک دوره کار عملی در محیط کارگاهی بگذرانید در صورت تمایل با من یا مهندس جداری تماس بگیرید

2 پسندیده