نوع سیم پیچی موتور با استاتور بدون شیار

سلام. در برخی از لوازم خانگی نوعی موتور استفاده میشود که در بازار به آن موتور سنکرون گفته میشود استاتور این موتور به صورت یک حلقه هست که مقدار مشخص سیم به دور آن پیچیده شده است و این موتور ها قابلیت چرخش به سمت چپ و راست را دارند
1_چرا به این گونه موتورها سنکرون گفته می شود آیا درست هست یا اشتباه؟
2_ سیم پیچی این موتورها آیا نیاز به دوره آموزش خاصی دارد ؟
3_ آیا این موتورها سیم پیچ کمکی هم دارند ؟

20230529_083935

1 پسندیده

در اکثر لوازم خانگی از موتورهای انیورسال استفاده میشود و روتور آنها سیم پیچی شده یا همان آرمیچر است و نیازی به سیم پیچ راه انداز ندارند این موتورهای جدید به غلط آسنکرون نامیده میشوند ولی اصطلاحی رایج شده و به دلیل صهولت در ساخت و هزینه کمتر در ساخت استفاده میشود که قدرت و طول عمر آنها بسیار کمتر از موتورهای انیورسال واقعی میباشد

1 پسندیده