موتور با پنج سیم خروجی

سلام. عکس ارسالی مربوط به موتور فن کولر پنجره ای از نوع گازی هست پنج رشته سیم نمره چهار از موتور خارج شده دو رشته از سیم ها به خازن نصب میشه و سه رشته دیگر مربوط به دور موتور هست اما علاوه بر سیم های گفته شده چهار رشته سیم دیگر از موتور خارج شده که به یک سوکت نصب شده اگر سوکت را برعکس نصب کنیم دور موتور برعکس میشود
1_ آیا موتور مذکور از نوع دالاندر هست؟
2_ چرا سیم های خارج شده از موتور ضخیم هستند؟
3_روش چپ گرد و راست گرد کردن موتور را دکتر مرادی توضیح دادن اما در این نوع موتور نیازی به جابجا کردن سیم ها از روی خازن نیست فقط با جابجا کردن سوکت مربوطه دور برعکس میشود این سوکت به کدام کلاف های سیم پیچ نصب شده ؟
4_آیا در این نوع موتورها امکان دارد سیم های مربوط به دور کند مثلا دچار آسیب شود و فقط دور متوسط و تند کار کند یا برعکس ؟
20230528_085126
20230528_085133
20230528_085142
20230528_085202

همانطور که خود شما فرمودید این موتور 1/5 اسب 3 دور فن کویل است که هم بوسیله کلید دستی و هم بوسیله ترموستات دیواری کنترل میشود 5 سیم کوچک (2 تا قهوه ای و 2 تا زرد و یکی سبز و زرد) از داخل به خازن و راه انداز وصل هستند و سیم دو رنگ سیم ارت یا اتصال زمین است به همین دلیل با پشت و رو کردن سوکت آن چپگرد و یا راستگرد میشود اما پنج سیم ضخیم که نیازی به قطر بالا هم ندارد زیرا این موتور تا 5 آمپر جریان بیشتر نمیکشد . این موتورها دالاندر نبوده بلکه با اضافه شدن مقاومت کلافهای دیگر دور آن تغییر میکند همانند موتور پنکه . سیم قرمز به سر اول خازن وصل میشود سیم سفید باسر دیگر خازن و یک طرف کلاف رانینگ وسیم مشکی به دور تند و سیم قهوه ای به دور متوسط و سیم آبی به دور کند وصل میشوند . اگر چنانچه سیم پیچ دور کند بسوزد دور متوسط و دور تند کار میکنند ولی اگر دور تند بسوزد خیر کار نمیکند و باید موتور پیچیده شود

1 پسندیده

عالی