کالیبره نمودن لول ترانسمیتر

درود بر شما به طور كامل در بسته اينستارت در قسمت سطح توضيح داده شده

ممنون میشم حالات مختلف در سرویس قرار دادن و کالیبره کردن لول ترانسمیترهای (اختلاف فشاری) در حالات wet legوdry leg و همچنین مناسبترین سیال که برای Fill up کردن wet leg (اگر مخزن متانول، برج دی متان که دوفازیست،…) هست رو توضیح بدید