نحوه سیم پیچی استاتور

سلام. عکس ارسال شده مربوط به استاتور چه نوع موتوری هست . فاصله بین شیارهای استاتور خیلی کم هست پس چطور سیم ها با قطر زیاد عبور داده شده

این استاتور مربوط به یک پمپ سه فاز دو قطب چاه آب میباشد و این نوع شیارها معروف به شیارهای بسته هستند که بصورت عبور دادن سیمهای روکش دار از سر و ته شیار پیچیده میشوند محیط هر دسته کلاف را اندازه میگیرند و سیم لازم نو را بعلاوه مقدار لازم جهت سربندی و خروجی سیمها از روی قرقره اصلی جدا میکنند و به روش دوختن از سر و ته شیار عبور میدهند

2 پسندیده