کاربرد دستگاه میگر

سلام. آیا دستگاه میگر برای کار سیم پیچی الکتروموتور کاربرد دارد با توجه به اینکه در مجموعه آموزشی اشاره ای به این دستگاه نشد

با بازنگری به فلش آموزشی در بخش معرفی ابزار کارگاهی دستگاه میگر و گرولر کاملا توضیح داده شده

2 پسندیده