نحوه محاسبه سیم لاکی جهت خرید

سلام. هنوز سرمایه کافی برای خرید سیم لاکی به صورت کلی رو ندارم فرض می کنیم مشتری یه موتور آورده جهت سیم پیچی از کجا باید تشخیص بدم که این موتور چه مقدار سیم لاکی نیاز داره تا همان مقدار سیم لاکی رو تهیه کنم و کم و زیاد نشه

زمانیکه الگو برداری به پایان میرسد قطر سیم را از روی سیمهای خارج شده میگیریم و میتوانیم همان سیمهای سوخته را وزن کرده با ده درصد بالاتر سیم را خریداری نمود

2 پسندیده