نصب خازن استارت برای الکتروموتور دوفاز مصنوعی دائم

سلام. در برخی موارد موتورهای دوفاز مصنوعی دائم با وجود داشتن خازن رانینگ دچار مشکل در راه اندازی میشوند و باید با دست موتور را تحریک کرد تا کار کند اگر برای این موتور خازن استارت به همراه یک رله نصب کنیم آیا مشکلی دارد

در چنین مواردی چند علت برای عدم راه افتادن موتور وجود دارد اول اینکه توان موتور نسبت به کاری که میخواهد انجام دهد کافی نیست که باید از موتور با قدرت بالاتر استفاده نمود . دوم اینکه خازن خاصیت خود را از دست داده که میتوان از روش گفته شده در درس آزمایش خازن بصورت مستقیم استفاده کرد و سوم اینکه کلافهای راه انداز نیم سوز شده باشند. در ضمن خازن بر روی کلاف استارت بسته میشود در نتیجه خازن رانینگ مفهومی ندارد. رله نیز حکم واسطه برای عبور جریان است و نقشی در تقویت جریان ندارد.

2 پسندیده