شرکت معتبر برای واردات از چین

برای واردات دستگاه و تجهیزات تهویه مطبوع از چین دنبال شرکت معتبر میگردم لطفا معرفی کنید

من قبلا با شرکت اسپیدی کار کردم واردات و حمل انجام میده نماینده تو شهرهای چین داره
آدرس سایتشو میدم
اسپیدی

ممنون تماس میگیرم باهاشون