صدای مایکروویو حین کار

سلام. مایکروویو حین کار صدای زیادی تولید میکنه همراه لرزش مثل صدای ترانس جوشکاری قدیمی

درود اگر توان ترانس با لامپ اشعه همخوانی نداشته باشه باعث صدا میشه در موارد فابریک ضعیف شدن لامپ اشعه مگنترون علت ایراد هست باید تعویض بشه

2 پسندیده