نصب خازن روغنی با ظرفیت بیشتر بر روی الکتروموتور

سلام. اگر خازن روغنی یک الکتروموتور ۴۵ میکروفاراد باشد و ما به علت در دسترس نداشتن خازن ۴۵ یک خازن با ظرفیت بالاتر مثلا خازن ۶۰ میکروفارد نصب کنید چه مشکلی ایجاد میشود یا برعکس خازن با ظرفیت کمتر نصب کنیم ؟

موتورها دارای مقاومت سلفی میباشند که درست عکس مقاومت خازنی عمل میکند یعنی خازن بخشی از مقاومت سلفی را خنثی مینماید حال اگر شما خازنی با ظرفیت بیشتر در سر راه موتور قرار دهید با کم شدن مقاومت جریان بیشتری از مدار عبور خواهد کرد که این افزایش میتواند به سیم پیچ صدمه وارد نماید و با قرار دادن ظرفیت کمتر مقدار لازم جهت کاهش مقاومت سلفی را ایجاد ننموده و کاهش جریان را خواهیم داشت که باز میدان دوار با نیروی لازم جهت استارت بدست نمی آید .

3 پسندیده