کمپرسور آبسردکن خانگی بدون خازن رانینگ

سلام. برخی از کمپرسورهای یخچال یا آبسردکن خانگی خازن رانینگ دارند و برخی دیگر با همان قدرت خازن رانینگ ندارند آیا میشود استاتور یک کمپرسور را به گونه ای سیم پیچی کرد که نیاز به خازن رانینگ نداشته باشد یا برعکس

اول اینکه دوست گرامی در سیم پیچی به دسته کلافهای اصلی رانینگ میگویند نه به خازن و نه به کلافهای راه انداز و دوم خازن با کلافهای استارت سری قرار میگیرد نه با اصلی پس خازن در سر راه کلافهای راه انداز قرار میگیرد اما در پاسخ به سوال شما باید بگویم موتورهای بدون خازن راه انداز دارای قدرتهای پایینی میباشند مانند موتور 1/3 کولری که تنها ونتیلاتور کولر را میگرداند و بار آنچنانی بر روی آن نیست بر عکس کمپرسور یخچال و یا آبسردکن که میبایستی گاز تبرید را فشرده نماید خازن به دلایل زیادی هم قدرت و هم عمر کمپرسور را افزایش میدهد که در صورت نیاز حاضر به توضیح بصورت تلفنی میباشم .

1 پسندیده