تست رادیو گرافی

سلام مهندس. چندتا سوال داشتم
1.به چه صورت از جوش فیلت تستRT بگیریم؟ در ساکت ولد ها یا جوش های فیلت که اهمیت بالایی دارند.
2. در برنچ مثل K یا Y چطوری فیلم قرار بدیم؟
3.درتکنیک DWSIگفتین که از فرمول برای بدستن اوردن اورلپ فیلم ها استفاده می کنیم فرمول نگفتین در استاندارد هم چیزی پیدا نکردم .اصولا چرا باید فیلمها اورلپ داشته باشن؟ فرمول محاسبه میزان OVERLAP چی هست؟

سلام و عرض احترام،
اساسا جوش‌های گوشه‌ای قابلیت تست رادیوگرافی را دارند، اما با توجه به هندسه جوش گوشه‌ای، حتما باید پارامترهای استاندارد یا دستورالعمل از نظر دستیابی به میزان دانسیته مورد نظر و به عبارتی قابلیت تفسیر فیلم‌های رادیوگرافی‌شده را داشته باشند.
در مورد جوش‌های اتصال انشعاب از خط اصلی، رادیوگرافی اصلا توصیه نمی‌شود و اولتراسونیک تنها روشی است که می‌تواند برای بررسی این نوع اتصال‌ها به کار رود.
در مورد میزان هم‌پوشانی فیلم‌های رادیوگرافی، استانداردهای امریکایی اشاره خاصی نکرده‌امد، اما در استانداردهای اروپایی به گمانم فرمول‌هایی برای این منظور وجود داشته باشد. اما در مورد میزان قابل تفسیر فیلم رادیوگرافی نکاتی وجود دارد. بطور کلی این بیش از اینکه یک موضوع فرموله شده باشد، یک امر تجربی است و به عنوان تجربه دیده می‌شود که رادیوگرافرها عموما همپوشانی یک اینچی را در مورد فیلم‌های رادیوگرافی رعایت می‌کنند. فلسفه استفاده از هم‌پوشانی هم اینست که مطمئن شویم که احیانا هیچ بخشی از موضوع بازرسی یا تست، خارج از نگاه مفسر نباشد.