پاشش آب از نازل بخارشور

سلام
مهندس دلیل پاشش آب از نازل بخارشور چیه وچگونه رفع ایراد کنیم؟

معمولا به خاطر استفاده زود هنگام پیش از داغ شدن بویلر هست و پاشش اب در ابتدای کار طبیعی است

1 پسندیده