طراحی تابلو برق

سلام
این بسته طراحی تابلو های صنعتی تقریبا تئوری و فقط مختص طراح می‌باشد و فصل عملی و مونتاژ تابلوهای فشار ضعیف و متوسط تقریبا ضعیف اجرا شده و کاملا عملی و کاربردی برای کار مونتاژ تابلو مفید نمیباشد

بسیار عالی اشاره کردید
همانگونه که از عنوان دوره " طراحی تابلو برق" مشخص است مطالب بیشتر به موضوعات طراحی می پردازد. جهت بالا بردن وزن بخش عملی و کارگاهی و اجرا بخش کارگاه به بسته اضافه شده که مراحل مختلف اجرا و تست فیلمبرداری و به محضر شما تقدیم شده است.