مشخص کردن سایز کابل

سلام

ایا سایز کابلهای سینگل یا مولتی که سازندگان تولید میکنن از قبل مشخص است یعنی کاتالوگ خاصی دارند که این سایزها را توش نوشته باشند؟
۲- آیا حتماکابل باید ساخته شود تا سایز داخلی و خارجی آن مشخص باشد یا سازنده میتواند با انجام محاسبات و قبل از ساخت سایز کابل را به ما بدهد؟

1- بله
2- سایز و قطر تمامی لایه های آن در کاتالوگ همان سازنده مشخص است.